ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Ζητείται εκπαιδευτικός για τη Δομή Φιλοξενίας της Αθήνας

Η ΜΕΤΑδραση προκηρύσσει θέση εργασίας Εκπαιδευτικού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Λειτουργία Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης»

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ (Νηπιαγωγός, Δάσκαλος, Φιλόλογος) ΠΕ
• Άριστη Γνώση Αγγλικών

Επιθυμητά Προσόντα:
• Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε συναφές αντικείμενο
• Δύο χρόνια εμπειρία στην ομάδα στόχου ή/ και σε ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού
• Άριστη Γνώση χειρισμού Η/Υ
• Καλές κοινωνικές δεξιότητες

Καθήκοντα θέσης:
• Ένταξη των φιλοξενούμενων σε δημόσια σχολεία και συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς για την υποστήριξη της ενσωμάτωσης στη σχολική κοινότητα και την ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων και ενισχυτικής διδασκαλίας.
• Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών εκδρομών και ψυχαγωγικών προγραμμάτων.
• Εκ περιτροπή συνοδεία των παιδιών σε εξωσχολικές και σχολικές δραστηριότητες.

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και την επιστολή ενδιαφέροντος  μέσω email στο hr.metadrasi@gmail.com ή ταχυδρομικώς ή να τα παραδώσουν ιδιόχειρα στην διεύθυνση 25ης Μαρτίου 7, 17778 Ταύρος, με τίτλο στον οποίο θα αναφέρεται η θέση εργασίας που τον/την ενδιαφέρει έως τις 10 Ιουλίου 2018.

Δείτε τη σχετική προκήρυξη