ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Ζητείται Υπεύθυνος Δομής για τη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Υπεύθυνο/η Δομής για να στελεχώσει τη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο.

Περιγραφή Θέσης:
Ο Υπεύθυνος/η Δομής θα έχει τη συνολική ευθύνη για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Δομής σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό και τις αρχές της Οργάνωσης.

Αρμοδιότητες:
• Συνολική εποπτεία της λειτουργίας της Δομής με σκοπό τη διασφάλιση της προστασίας, φροντίδας και υποστήριξης των φιλοξενούμενων ανηλίκων καθώς και της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών
• Συντονισμός της ομάδας προσωπικού για την οργάνωση της καθημερινής λειτουργίας της Δομής και τη διαχείριση έκτακτων καταστάσεων
• Διασύνδεση της Δομής με φορείς και υπηρεσίες για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών των φιλοξενούμενων ανηλίκων
• Σύνταξη τακτικών και έκτακτων αναφορών για θέματα σχετικά με τη λειτουργία της Δομής και συνεργασία με τα αρμόδια τμήματα της Οργάνωσης.

Απαιτούμενα προσόντα:
• πτυχίο Κοινωνικών / Ανθρωπιστικών Επιστημών
• τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε αντίστοιχη θέση εργασίας σε κοινοτικές δομές φροντίδας
• ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
• ικανότητα συντονισμού ομάδας
• άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας
• άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
• κάτοχος διπλώματος οδήγησης
• δυνατότητα εργασίας σε ωράρια που καθορίζονται από τις ανάγκες της Δομής

Επιπλέον συνεκτιμώνται:
• μεταπτυχιακός τίτλος σε συναφές αντικείμενο
• προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό
• μόνιμη διαμονή στη Λέσβο

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση CVminorsdepartment.metadrasi@gmail.com αναγράφοντας στο θέμα Facility_Manager_Lesvos, μέχρι τις 18 Οκτωβρίου 2017.