ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Ζητείται Executive Assistant

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά άτομο για τη διοικητική στήριξη της Διοίκησης με κύριες αρμοδιότητες:

• Την επικοινωνία και συνεργασία με όλα τα τμήματα για τον καθορισμό συναντήσεων
• Την οργάνωση και την υποστήριξη των συναντήσεων και την υποδοχή των επισκεπτών
• Τη διαχείριση των κλήσεων, της εισερχόμενης και εξερχόμενης αλληλογραφίας και λοιπών διαδικασιών της Διοίκησης

Απαιτούμενα Προσόντα:
• Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη διοίκηση ή σε συναφείς τομείς
• Τουλάχιστον 2 χρόνια εμπειρία στην παροχή διοικητικής στήριξης
• Εξαιρετικές επικοινωνιακές δεξιότητες (γραπτές και προφορικές)
• Άριστη γνώση Αγγλικών (σε επίπεδο μητρικής γλώσσας)
• Πιστοποίηση Microsoft Office User Specialist
• Αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση των διοικητικών πρακτικών και διαδικασιών και εξαιρετικές ικανότητες σχεδιασμού, διαχείρισης κρίσεων και επίλυσης προβλημάτων
• Ομαδικό πνεύμα, ευελιξία, διακριτικότητα, ικανότητα εργασίας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, εξαιρετική προσοχή και υπευθυνότητα

Επιπλέον Συνεκτιμώνται:
• Άριστη γνώση Γαλλικών και επιπλέον γλωσσών
• Προηγούμενη εργασία εκτός Ελλάδας

Υποβολή δικαιολογητικών:
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από συστατική επιστολή προηγούμενου εργοδότη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com μέχρι τις 21 Ιουνίου 2017, αναγράφοντας στο θέμα τον κωδικό θέσης: EXC-AST/1017

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο 214 100 8700, 10:00 -18:00.