ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Ζητείται Προγραμματιστής .NET Developer

Η ΜΕΤΑδραση αναζητά Προγραμματιστή .NET Developer για να εργαστεί στα γραφεία της οργάνωσης στην Αθήνα.

Αρμοδιότητες

 • Δημιουργία /αναβάθμιση /παραμετροποίηση εφαρμογών .ΝΕΤ (ASP.NET) με C#
 • Γνώση σταδίων SDLC και συμμετοχή σε όλα τα στάδια
 • Σύνδεση ετερογενών συστημάτων μέσω αυτοματοποιημένων διαδικασιών
 • Υποστήριξη και Troubleshooting προβλημάτων εφαρμογών
 • Συνεργασία με System Administrator για παράδοση ολοκληρωμένων συστημάτων
 • Διαχείριση τεχνικών εγγράφων

 

Επιθυμητά προσόντα

 • Πτυχιούχος ΑΕΙ-ΤΕΙ (Κατεύθυνση πληροφορικής)
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 2 έτη σε ανάλογη θέση
 • Προγραμματισμός σε HTML5, CSS3, JavaScriptjQuery
 • Προγραμματισμός σε .NET, ASP.NET με C#
 • ΓνώσηRDMBS, SQL Server, TSQL, SSRS, SSIS
 • Εξαίρετη γνώση MICROSOFT OFFICE, στατιστικών παρουσιάσεων με διασταύρωση αποτελεσμάτων
 • Ικανότητα να ανταποκρίνεται σε στενά χρονικά περιθώρια και να παίρνει πρωτοβουλίες
 • Εμπειρία software engineering processes (Waterfall, Agile)
 • Υποστήριξη χρηστών σε εφαρμογές και τεχνικά προβλήματα
 • Άριστη γνώση αγγλικών

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος, στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr.metadrasi@gmail.com μέχρι την Παρασκευή 25 Μαΐου 2018, αναγράφοντας τον κωδικό “DEV 18”