ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

BLOG

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια Sisco Managed Switch

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/11/2017 ΠΡΟΣ: Τμήμα Πωλήσεων ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την αγορά/εγκατάσταση Sisco Managed Switch 24 port POE, με άμεση παράδοση στα γραφεία της Οργάνωσης στον Ταύρο. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1.Αντικείµενο

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια επίπλων

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/11/2017 Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια επίπλων, με άμεση παράδοση στα γραφεία της Οργάνωσης στον Ταύρο ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών την

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού συστήματος

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/11/2017 Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια φωτοαντιγραφικού συστήματος, με άμεση παράδοση στην άμεση παράδοση στα γραφεία της Οργάνωσης επί της οδού 25ης Μαρτίου 7 στην Καλλιθέα. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Αντικείµενο

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 16/11/2017 Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για την προμήθεια επτά (7) ηλεκτρονικών υπολογιστών με οθόνη με άμεση παράδοση στα γραφεία της Οργάνωσης επί της οδού 25ης Μαρτίου 7 στην Καλλιθέα. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1.

Read More

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εξετάσεις ταυτοποίησης

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 31/10/2017 – Ημερομηνία Λήξης Υποβολής: 6/11/2017 Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί διαγνωστικά εργαστήρια διαπιστευμένα από τον ΕΣΥΔ, να υποβάλουν προσφορές για εξετάσεις ταυτοποίησης πατρότητας-συγγένειας, σε παιδιά που λαμβάνουν στήριξη από το Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΕΤΑδρασης. ΑΡΘΡΟ 1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Read More