ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων

ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΝΟ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΕΙΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Εκτιμάται ότι κάθε χρόνο εισέρχονται στην Ελλάδα περίπου 4.000 ασυνόδευτα ανήλικα. Ένας μεγάλος αριθμός αυτών των παιδιών παραμένει εκτός του συστήματος εθνικής προστασίας γιατί το υφιστάμενο πλαίσιο για την προστασία των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων, τόσο από άποψη νομοθετικής πρόβλεψης, όσο και εφαρμογής της Επιτροπείας στην πράξη, είναι ανεπαρκές.

logo grΗ ΜΕΤΑδραση, στο πλαίσιο του προγράμματος «GROUND – GuaRdianship Of UNaccompanieD and separated children», το οποίο χρηματοδοτείται από τα EEA Grants-Bilateral Funds και σε συνεργασία με τη Νορβηγική οργάνωση Vergeforeningen Følgesvennen, διαμόρφωσε ένα πρότυπο «Δίκτυο Επιτροπείας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» πολιτών τρίτων χωρών.

Ο ρόλος των μελών του Δικτύου Επιτροπείας είναι η διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων των ασυνόδευτων ανηλίκων, της πρόσβασής τους σε δομές κοινωνικής πρόνοιας και της ομαλής τους ένταξης στην ελληνική κοινωνία, ώστε τα παιδιά αυτά να έχουν την «πολυτέλεια» της προσωπικής φροντίδας στην παιδική τους ηλικία, κάτι που θα επηρεάσει όλη την υπόλοιπη ζωή τους.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος «Είμαστε όλοι Πολίτες», το οποίο είναι μέρος του συνολικού Χρηματοδοτικού Μηχανισμού του ΕΟΧ για την Ελλάδα. Διαχειριστής Επιχορήγησης του Προγράμματος είναι το  Ίδρυμα Μποδοσάκη. Στόχος του Προγράμματος είναι η ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών στη χώρα μας και η ενίσχυση της κοινωνικής δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Περισσότερες πληροφορίες για το Πρόγραμμα: www.epitropeia.org

Κατά την πρώτη φάση που αφορούσε την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, εμπειρίας και καλών πρακτικών στον τομέα της Επιτροπείας, πραγματοποιήθηκαν: α) τριήμερης συνάντηση στην Αθήνα με τους νορβηγούς εταίρους της οργάνωσης Vergeforeningen Følgesvennen, β) εκπαιδευτική επίσκεψη δύο ατόμων της ομάδας έργου της ΜΕΤΑδρασης στη Νορβηγία, γ) ομάδα εργασίας (workshop) που διοργανώθηκε στην Αθήνα από τη ΜΕΤΑδραση, στην οποία συμμετείχαν, εκτός από τους εταίρους μας από τη Νορβηγία, εκπρόσωποι από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με μεγάλη εμπειρία στον τομέα της Επιτροπείας ασυνόδευτων ανηλίκων.

Κατά τη δεύτερη φάση του έργου, η ΜΕΤΑδραση κατάρτισε μια ομάδα Επιτρόπων Ασυνόδευτων Ανηλίκων, μέσα από τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού, την διενέργεια εκπαιδευτικού σεμιναρίου/workshop και άλλες υποστηρικτικές δράσεις.

SHARING IS CARING