ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Λέσβο

ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΥΝΟΔΕΥΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Η ΜΕΤΑδραση, στο πλαίσιο της προστασίας των ασυνόδευτων ανηλίκων, δημιούργησε την Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Λέσβο.

Στόχος της δράσης είναι η ελαχιστοποίηση έως και εξάλειψη του χρόνου παραμονής των ανηλίκων στα κέντρα κράτησης έως ότου ολοκληρωθούν οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες, για την ασφαλή συνοδεία τους από την ομάδα συνοδών της ΜΕΤΑδρασης σε Κέντρα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων μόνιμου χαρακτήρα ανά την ελληνική επικράτεια. Η δράση αυτή συμβάλει ουσιαστικά στην προστασία των ανηλίκων από κυκλώματα διακινητών και traffickers.

Μέριμνά μας είναι η προσωρινή φιλοξενία των ασυνόδευτων ανηλίκων σε έναν ασφαλή και κατάλληλα για την ηλικία τους διαμορφωμένο χώρο, η παροχή των απαραίτητων υποστηρικτικών υπηρεσιών και η ουσιαστική διευκόλυνση του έργου των αρμόδιων αρχών, μέχρι την οριστικοποίηση των διαδικασιών για την συνοδεία τους.

Η χωρητικότητα της δομής φιλοξενίας ανέρχεται σε 25 κλίνες και φιλοξενεί κατά προτεραιότητα ασυνόδευτα ανήλικα έως 15 ετών.

Η υλοποίηση της δράσης πραγματοποιήθηκε με την στήριξη της Ελληνικής Πρωτοβουλίας (The Hellenic Initiative). Η λειτουργία της δομής στηρίζεται και από τους χορηγούς μας, την G4SGreece με τη διάθεση προσωπικού φύλαξης, τα Ελληνικά Πετρέλαια και δεκάδες πολίτες που μας βοήθησαν στέλνοντας είδη ρουχισμού και παιχνίδια για τα παιδιά.

SHARING IS CARING