ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Πιστοποίηση Θυμάτων Βασανιστηρίων

Μετά την αναστολή της λειτουργίας του Ιατρικού Κέντρου Αποκατάστασης Θυμάτων Βασανιστηρίων (ΙΚΑΘΒ) το 2008, το κενό στη χώρα μας, ως προς την διάγνωση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων, ανέλαβε να καλύψει η ΜΕΤΑδραση.

Από το Σεπτέμβριο του 2011, η ΜΕΤΑδραση έχει αναλάβει τη διάγνωση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων. Στη βάση του εγχειριδίου για την αποτελεσματική διερεύνηση και τεκμηρίωση καταγγελιών βασανιστηρίων, καθώς και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, ευρέως γνωστoύ ως «Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης», η διάγνωση γίνεται από έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν εξειδικευμένο νομικό, ένα γιατρό και ένα ψυχίατρο, με 25ετή εμπειρία στο αντικείμενο(πρώην στελέχη ΙΚΑΘΒ).

Για τη διάγνωση και πιστοποίηση θυμάτων βασανιστηρίων ακολουθείται η εξής διαδικασία:

• Η πρώτη συνέντευξη πραγματοποιείται από τον κοινωνικό λειτουργό, κατά τη διάρκεια της οποίας καταγράφεται το ιστορικό του ατόμου και γίνεται αναφορά σε άλλες πτυχές της ζωής του (οικογενειακή κατάσταση, εκπαιδευτικό επίπεδο, επαγγελματική δραστηριότητα κ.α.)

• Ακολουθεί η κλινική εξέταση και εκτίμηση από τον εξειδικευμένο γιατρό, ο οποίος διαπιστώνει αν τα επακόλουθα που παρουσιάζει το άτομο μπορούν να αποδοθούν σε συγκεκριμένες μεθόδους βασανιστηρίων

• Παρόμοια διαδικασία ακολουθείται κατά τη διάρκεια της συνέντευξης με τον εξειδικευμένο ψυχίατρο, ο οποίος θα εξετάσει την ύπαρξη ψυχολογικών προβλημάτων που μπορούν επίσης να αποδοθούν σε βασανιστήρια

• Η τελευταία συνέντευξη γίνεται με τον εμπειρογνώμονα για τη νομική διερεύνηση, με στόχο την εξέταση των συγκεκριμένων περιστατικών που περιγράφηκαν από το άτομο κατά τις προηγούμενες συνεντεύξεις, με βάση τις συνθήκες που επικρατούσαν στη χώρα καταγωγής (κοινωνικές, πολιτικές κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης περιόδου

Όλες οι συνεντεύξεις διεξάγονται με τη βοήθεια εκπαιδευμένου διερμηνέα, εκτός αν οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν απευθείας με τους ειδικούς στα αγγλικά ή τα γαλλικά.

Κάθε ένας από τους ειδικούς κάνει μια τελευταία εκτίμηση των ευρημάτων, σύμφωνα με την κλίμακα που προβλέπεται από το «Πρωτόκολλο της Κωνσταντινούπολης» και στη συνέχεια εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό με τη σύμφωνη γνώμη όλων των ειδικών, το οποίο παραλαμβάνει ο ενδιαφερόμενος αυτοπροσώπως.

Ο ενδιαφερόμενος είναι το μόνο άτομο που μπορεί να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει το πιστοποιητικό για να στηρίξει το αίτημα ασύλου του, σύμφωνα με τη διεθνή νομοθεσία και πρακτική.

Από το 2011 έως το τέλος του Ιουνίου 2014, έχουν επωφεληθεί από τη συγκεκριμένη υπηρεσία 565 άτομα.

SHARING IS CARING