ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΠΩΣ ΘΑ ΒΟΗΘΗΣΩ

Βήμα στο Σχολείο – Ενισχυτική Διδασκαλία

Η ΜΕΤΑδραση διοργανώνει δράση ενισχυτικής διδασκαλίας για παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες, αλλά και για τα παιδιά της γειτονιάς.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα μη τυπικής εκπαίδευσης το οποίο απευθύνεται σε ανήλικους ηλικίας 6 έως 18 ετών, οι οποίοι διαμένουν σε κέντρα προσωρινής φιλοξενίας, σε δομές ασυνόδευτων ανηλίκων και σε διαμερίσματα, αλλά είναι ανοιχτό και για όλα τα παιδιά της γειτονιάς.

Στόχος της δράσης είναι η παροχή ενισχυτικής διδασκαλίας και η δημιουργία ενός ασφαλούς πλαισίου ένταξης για τα παιδιά πρόσφυγες και μετανάστες. Με έμφαση στη διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, οι μαθητές μελετούν τα μαθήματα του σχολείου με τη υποστήριξη του έμπειρου εκπαιδευτικού προσωπικού της ΜΕΤΑδρασης.

Το «Step2School – Ενισχυτική διδασκαλία» υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης «Ανοιχτά Σχολεία» του Δήμου Αθηναίων σε γειτονιές της Αθήνας.

Εγγραφές για τη δράση ενισχυτικής διδασκαλίας πραγματοποιούνται στα σχολεία όπου θα υλοποιηθεί η δράση, από 2/10/2017 έως 6/10/2017 και ώρες 16:00-19:00.

Παράλληλα, παρέχονται μαθήματα Φαρσί και Αραβικών για παιδιά και ενήλικες καθώς και ταχύρρυθμα μαθήματα Ελληνικών, Αγγλικών, Γερμανικών και Υπολογιστών για εφήβους από 16 έως 18 ετών.

Εγγραφές για την διδασκαλία αραβικών και φαρσί, καθώς και για τα μαθήματα στα τμήματα 16-18, πραγματοποιούνται στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης (25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, 1ος όροφος, στάση ΗΣΑΠ «Καλλιθέα») και ώρες 12:00-15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 214 1008 700
Email: education@metadrasi.org

Το πρόγραμμα «Ανοιχτά Σχολεία» του δήμου Αθηναίων υλοποιείται με αποκλειστικό χρηματοδότη το Ίδρυμα «Σταύρος Νιάρχος». Η δράση «Step2School – Ενισχυτική διδασκαλία» πραγματοποιείται με την πολύτιμη υποστήριξη της Unicef  και χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

METAdrasi organizes support classes for refugee and migrant children, as well as the kids in the neighborhood.

“Step2School – Support Class” is a non formal education programme, addressed to minors 6 to 18 years-old that live in temporary hosting facilities, accommodation facilities for unaccompanied minors and apartments, but it also welcomes the children in the neighborhood.

The action aims to offer support classes and establish a safe framework of support for the integration of refugee and migrant children. With a focus on Greek language learning, the students will be studying their school lessons, with the support of the experienced educational team of METAdrasi.

“Step2School – Support Class” takes place within the framework of the «Open Schools» programme of the Municipality of Athens in various neighbourhoods throughout the city.

Enrollment for the support classes takes place at the schools where the programme will be realised, from 2/10/2017 to 6/10/2017, from 4 to 7 pm.

Additionally, Farsi and Arabic lessons will be offered to children and adults, as well as fast-learning lessons in Greek, English, German, and Computers for minors aged of 16 to 18.

Enrollment for the Farsi and Arabic lessons, as well as for the lessons for the 16-18 year-old takes place at METAdrasi’s offices in Tavros, 7, 25 Martiou street, 1st floor, «Kallithea» train station, from 12 o’clock to 3 pm.

For more information:
Phone number: 214 1008 700
e-mail: education@metadrasi.org

Τhe «Open Schools» programme of the Municipality of Athens is carried out with “Stavros Niarchos” Foundation as exclusive contributor. The “Step2School – Support Class” activity is implemented with the valuable support of UNICEF and funding by the European Union – Civil Protection and Humanitarian Aid.

SHARING IS CARING