ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info@metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Fostering Alternatives to Detention for Children

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση (EPIM) στηρίζει τη δράση της προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε οικογενειακό πλαίσιο μέσω της υλοποίησης του προγράμματος “Fostering Alternatives to Detention for Children”.

Ο βασικός στόχος του προγράμματος είναι η συνέχεια ενός συστήματος αναδοχής ως εναλλακτικό μέτρο στην κράτηση των ασυνόδευτων και των χωρισμένων από τις οικογένειές τους παιδιών (UASC) στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού (Άρθρο3§1) σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τα παιδιά πρέπει να λαμβάνεται πρωτίστως υπόψη το συμφέρον του παιδιού. Σκοπός, λοιπόν, αυτού του προγράμματος είναι η πραγμάτωση των δικαιωμάτων και του βέλτιστου συμφέροντος των ασυνόδευτων παιδιών που έχουν φθάσει στην Ελλάδα κι η άμεση φιλοξενία τους σε ένα ασφαλές οικογενειακό πλαίσιο.

Οι κύριοι στόχοι και οι βασικές δραστηριότητες του προγράμματος  είναι οι εξής:

  • Τοποθέτηση των παιδιών σε ανάδοχες οικογένειες ως εναλλακτική λύση στην αστεγία ή την παραμονή τους σε επισφαλείς συνθήκες διαβίωσης σε χώρους κράτησης ή αστυνομικά τμήματα.
  • Δημιουργία ενός Μητρώου οικογενειών προσωρινής φιλοξενίας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί μακροπρόθεσμα και σε εθνικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο αποσκοπεί και στη βιωσιμότητα του συγκεκριμένου προγράμματος.
  • Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου που θα αντιμετωπίσει τις βασικές ανάγκες των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα και θα διευκολύνει την ομαλή τους ένταξη στην ελληνική κοινωνία.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, μέσω της διοργάνωσης σεμιναρίων και συναντήσεων μελέτης με οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στην Ευρώπη και έχουν πολύχρονη εμπειρία σχετικά με την προσωρινή φιλοξενία ασυνόδευτων ανηλίκων σε οικογένειες. Συγκεκριμένα, υπάρχει αδιάλειπτη συνεργασία με πεπειραμένους φορείς από Ολλανδία, Βέλγιο, Βρυξέλλες, Γαλλία και Ιταλία.
  • Προώθηση του θεσμού της προσωρινής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων σε εθνικό επίπεδο μέσω καλών πρακτικών με κύριο στόχο την προστασία και το βέλτιστο συμφέρον των ασυνόδευτων ανηλίκων.

Epim Logo

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ένταξη και τη Μετανάστευση, μια καινοτόμο πρωτοβουλία του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων.