fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού για το Πλαίσιο Συμφωνίας Προμήθειας Γραφικής Ύλης

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2019

Υπ’ αριθ. Απόφαση Δ.Σ.: 1/10.1.2019
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Υπεύθυνος: κος Ηλίας Μοσχάκης, κα Αργυρώ Φιάσκα
procurement@metadrasi.org

Θέμα: Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού

Για την ανάθεση έργου με τον τίτλο: «Πλαίσιο Συμφωνίας Προμήθειας Γραφικής Ύλης» η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», δυνάμει της υπ’ αριθ.1/10.1.2019 απόφασης του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Την διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το «Πλαίσιο Συμφωνίας Προμήθειας Γραφικής Ύλης», σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Β, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης www.metadrasi.org.
2. Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης.
3. Η ζητούμενη πίστωση ορίζεται κατ ελάχιστον σε 45 ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου.
4. Η ετήσια προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου ορίζεται στα 14.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
5. Δεκτές θα γίνονται οι προσφορές που αφορούν την προμήθεια γραφικής ύλης
6. Στο πλαίσιο συμφωνίας ενδέχεται να πραγματοποιηθεί προμήθεια ειδών της παραπάνω κατηγορίας, η οποία να μην αναγράφεται στη Τεχνική Προσφορά Παράρτημα Β, ανάλογα με τις ανάγκες των τμημάτων της οργάνωσης, και σε συνάφεια πάντα με το περιεχόμενο της προκήρυξης.
7. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη.
8. Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική ή αγγλική γλώσσα και όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή να είναι σε ευρώ. Η αρίθμηση των σελίδων κρίνεται απαραίτητη.
9. Ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί άμεσα από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ με κάθε μέσο, τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των μερών.
10. Συνιστάται η διεξοδική ανάγνωση της παρούσας προκήρυξης και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση μη τήρησης των διαδικασιών που αναφέρονται σ ‘αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
11. Άπαντες οι όροι της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί.
12. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό συνιστά απόδειξη πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής της νομιμότητας των όρων της διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα προσβολής οποιουδήποτε όρου της παρούσας προκήρυξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Αριθμός Διακήρυξης Αρ. απόφασης Δ.Σ. 1/10.1.2019
Είδος Διαγωνισμού Μειοδοτικός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή
Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών Παρασκευή 15 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 15:00
Τόπος Υποβολής Προσφορών 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778 – Πρωτόκολλο
Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού Γραφεία ΜΕΤΑδρασης 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778
Χρόνος αποσφράγισης τεχνικών προσφορών Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 12:00
Χρόνος αποσφράγισης οικονομικών προσφορών Δευτέρα 18 Φεβρουαρίου 2019, ώρα 15:00
Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για σαράντα πέντε ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες Ηλίας Μοσχάκης, moschakis.metadrasi@gmail.com
Αργυρώ Φιάσκα, fiaska.metadrasi@gmail.com
Τηλ.: 214 100 8700 εσωτ. 335/336
Sharing is caring