fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών

Αθήνα, 22 Αυγούστου  2017
Αρ. Πρωτ. Ορισμού Επιτροπής: 2208201700013
Πληροφορίες: Τμήμα Προμηθειών, Υπεύθυνος: κος Κωνσταντίνος Καλημέρης, κος Θωμάς Πιπέλιας
procurement@metadrasi.org

Θέμα: Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Για την ανάθεση έργου με τον τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών » η Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΤΑδραση, Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη», δυνάμει της 1/22/09/2017 απόφασης του Δ.Σ.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Τη διενέργεια διαγωνισμού με κριτήριο αξιολόγησης – κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών , σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που περιγράφονται στην επισυναπτόμενη ως Παράρτημα Β, και οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

 1. Η προκήρυξη του διαγωνισμού, είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της Οργάνωσης www.metadrasi.org/προμήθειες-διαγωνισμοί/
 2. Δικαίωμα στον διαγωνισμό έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής που έχουν επαγγελματική δραστηριότητα σε αντικείμενο συναφές με αυτό της παρούσας προκήρυξης.
 3. Η ζητούμενη πίστωση ορίζεται κατ ελάχιστον σε 30  ημέρες από την έκδοση του τιμολογίου.
 4. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη έργου ορίζεται στα 14.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.
 5. Η συμμετοχή στον προκηρυσσόμενο διαγωνισμό είναι ανοικτή, επί ίσοις όροις, σε όσους πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα Προκήρυξη.
 6. Οι προσφορές και τα λοιπά δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα και όλα τα ποσά που αναφέρονται σε αυτή να είναι σε ευρώ. Η αρίθμηση των σελίδων κρίνεται απαραίτητη.
 7. Ο Ανάδοχος θα ενημερωθεί άμεσα από την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ με κάθε μέσο, τηλεφωνικά, μέσω φάξ ή email, προκειμένου να υπογραφεί η σύμβαση μεταξύ των μερών.
 8. Συνιστάται η διεξοδική ανάγνωση της παρούσας προκήρυξης και των παραρτημάτων της. Σε περίπτωση μη τήρησης των διαδικασιών που αναφέρονται σ ‘αυτή μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης.
 9. Άπαντες οι όροι της παρούσας διακήρυξης είναι υποχρεωτικοί.
 10. Η συμμετοχή των διαγωνιζόμενων στον Διαγωνισμό συνιστά απόδειξη πλήρους και ανεπιφύλακτης αποδοχής της νομιμότητας των όρων της διακήρυξης. Οι συμμετέχοντες στον παρόντα διαγωνισμό παραιτούνται ανεπιφυλάκτως από το δικαίωμα προσβολής οποιουδήποτε όρου της παρούσας προκήρυξης.

 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Αριθμός Διακήρυξης Αρ. απόφασης Δ.Σ. 1/22/09/2017
Είδος Διαγωνισμού Μειοδοτικός με γραπτές σφραγισμένες προσφορές
Προϋπολογισθείσα Δαπάνη 14.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
Κριτήριο Κατακύρωσης Χαμηλότερη τιμή
Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών Παρασκευή  1 Σεπτεμβρίου  2017, ώρα 15:00
Τόπος Υποβολής Προσφορών 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778 – Πρωτόκολλο
Τόπος διενέργειας Διαγωνισμού Γραφεία ΜΕΤΑδρασης 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778
Χρόνος αποσφράγισης τεχνικών προσφορών Δευτέρα 4  Σεπτεμβρίου  2017, ώρα 10:00
Χρόνος αποσφράγισης οικονομικών προσφορών Δευτέρα 4  Σεπτεμβρίου  2017, ώρα 14:00
Αρμόδιο όργανο για την αποσφράγιση των προσφορών Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών
Χρόνος ισχύος των προσφορών Οι υποβαλλόμενες στον διαγωνισμό προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για σαράντα πέντε ημέρες, προσμετρούμενες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.
Πληροφορίες Κωνσταντίνος Καλημέρης, kalimeris.metadrasi@gmail.com,
Θωμάς Πιπέλιας, Tpipelias.metadrasi@gmail.com
Τηλ.: 214 100 8700

 

ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Η υποβολή της προσφοράς από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή  1 Σεπτεμβρίου  2017, ώρα 15:00 με πρωτοκόλληση σφραγισμένου φάκελου που θα γίνει στα γραφεία της ΜΕΤΑδρασης, στην οδό 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778. Η προσφορά υποβάλλεται σε ένα (1) ενιαίο σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις:

«ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ»
ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
επιλογής αναδόχου για την ανάθεση έργου με τον τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών»
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1/22/09/2017
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΜΚΕ: ΜΕΤΑδραση, Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος 17778

1.1. Ο φάκελος κάθε προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τους ακόλουθους δύο (2) σφραγισμένους φακέλους

 • Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής/ Τεχνική Προσφορά», που περιέχει όλα τα ζητούμενα των Παραρτημάτων Α’, Β’
 • Φάκελος «Οικονομική προσφορά», η οποία θα περιέχει συμπληρωμένο τον Πίνακα του Παραρτήματος Γ΄.

Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν εξωτερικά την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του Διαγωνιζόμενου, καθώς και τον τίτλο του διαγωνισμού και τον τίτλο του Φακέλου.

2.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας. Προσφορές που υποβάλλονται μετά την έναρξη διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στους προσφέροντες, ως εκπρόθεσμες. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής:

2.1. Αποσφράγιση Υποφακέλου Δικαιολογητικά Συμμετοχής/Τεχνική Προσφορά

 • Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος της προσφοράς και στη συνέχεια ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ο οποίος και μονογράφεται κατά φύλλο, από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών. Στην αποσφράγιση δύνανται να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή με εξουσιοδοτημένους ειδικά προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπους τους.
 • Η εξέταση των απαραίτητων και ελάχιστων προϋποθέσεων, που πρέπει να πληροί ο προσφέρων με βάση τα στοιχεία του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και η αποδοχή του προσφέροντος στο επόμενο στάδιο του διαγωνισμού γίνεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, η οποία συντάσσει σχετικό πρακτικό.
 • Η ΑΜΚΕ έχει δικαίωμα πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών να ζητήσει από τους συμμετέχοντες να προσκομίσουν εκ νέου ελλιπή δικαιολογητικά.
 • Τεχνικές Προσφορές που περιλαμβάνουν οικονομικά στοιχεία απορρίπτονται.
 • Η απόφαση της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ επί της αξιολόγησης των δικαιολογητικών και της Τεχνικής Προσφοράς κοινοποιείται εγγράφως (τηλεομοιοτυπικός ή με mail) στους διαγωνιζομένους.

Οι προσφορές που δεν πληρούν τα κριτήρια της προκήρυξης μετά την εξέταση του υποφακέλου «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», απορρίπτονται και οι οικονομικές προσφορές επιστρέφονται σφραγισμένες στους προσφέροντες, οι οποίοι αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

2.2. Αποσφράγιση Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς

 • Στη συνέχεια η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών προχωρεί στην αποσφράγιση των φακέλων της Οικονομικής Προσφοράς (βλ. Παράρτημα Γ΄).
 • Η αποσφράγιση προσφορών γίνεται την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στο πλαίσιο της παρούσας. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να παρίστανται οι διαγωνιζόμενοι με τους νόμιμους εκπροσώπους τους ή με εξουσιοδοτημένους ειδικά προς το σκοπό αυτό αντιπροσώπους τους. Κατά τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα αποσφραγίζεται ο υποφάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος και μονογράφεται κατά φύλλο από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών.
 • Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών συνέρχεται στη συνέχεια σε κλειστή συνεδρίαση προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και προχωρά στην τελική αξιολόγηση και βαθμολόγηση των προσφορών.
 • Η απόφαση επί της αξιολόγησης των Οικονομικών Προσφορών κοινοποιείται εγγράφως (τηλεομοιοτυπικός ή με mail) στους διαγωνιζομένους.

3. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3.1. Εκτός των άλλων δικαιωμάτων που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη η Αναθέτουσα, έχει την ευχέρεια πριν από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την υπογραφή της Σύμβασης και χωρίς να αναλαμβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύμβασης, να αποφασίσει να ματαιώσει το διαγωνισμό για οποιοδήποτε λόγο και ιδίως όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος ή όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της σύμβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία. Σε περίπτωση ματαίωσης του διαγωνισμού οι προσφέροντες, ενημερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε αυτή την περίπτωση οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζημίωση.

3.2. Η Αναθέτουσα δικαιούται επίσης να επαναπροκηρύξει τον διαγωνισμό αν δεν ευοδωθεί ο παρών καθώς επίσης και να προβεί σε διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης σε περίπτωση που δεν ευοδωθεί ο παρών διαγωνισμός, ή σε περίπτωση που στην παρούσα διαδικασία δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά ή καμία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν κρίνεται κατάλληλη, ή αν δεν υπάρχει κανείς υποψήφιος, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύμβασης.

3.3. Η ύπαρξη μίας προσφοράς, δεν αποτελεί λόγο ματαίωσης του διαγωνισμού. Σε περίπτωση κατάθεσης μίας μόνο προσφοράς ή σε περίπτωση που κριθεί αποδεκτή τελικώς μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με παραστατικά, τότε η Αναθέτουσα δύναται να ματαιώσει τον διαγωνισμό και να τον επαναπροκηρύξει με τροποποίηση ή μη των όρων του.

3.4. Από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων εκ μέρους της ΜΕΤΑδρασης ουδέν απολύτως δικαίωμα αποζημιώσεως δημιουργείται εις ουδένα και δι’ οιανδήποτε αιτία.

4. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

4.1. Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων στον παρόντα διαγωνισμό κατατίθενται από τον συμμετέχοντα αμέσως μετά το πέρας του σταδίου του διαγωνισμού κατά του οποίου στρέφονται. Ειδικότερα:
(α) Οι ενστάσεις που στέφονται κατά της συμμετοχής του προμηθευτή στον διαγωνισμό ή της νομιμότητας της διαδικασίας παραλαβής και αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών κατατίθενται  μετά τη διαδικασία αποσφράγισης των τεχνικών προσφορών και σε κάθε περίπτωση πριν την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών.
(β) Οι ενστάσεις που στρέφονται κατά τις διαδικασίας αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών κατατίθενται αμέσως μετά την αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και το αργότερο  μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

4.2. Η κατάθεση της ένστασης, δεν επιφέρει αυτοδικαίως την αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση μετά από γνωμοδότηση αυτού. Όμως η αναθέτουσα διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει κατά την κρίση της τη διαδικασία του διαγωνισμού μέχρι την εξέταση των υποβληθεισών ενστάσεων. H ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό, κοινοποιείται υποχρεωτικά σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται.

4.3. Οι ενστάσεις των συμμετεχόντων που στρέφονται κατά της νομιμότητας διενέργειας του διαγωνισμού περιλαμβανομένης και της κατακυρωτικής απόφασης κατατίθενται εντός τριών [3] εργάσιμων ημερών από της καταχώρησης των σχετικών αποφάσεων στο βιβλίο που τηρείται για τον σκοπό αυτό από την υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Οι εν λόγω ενστάσεις, εξετάζονται από το αρμόδιο συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο σε δέκα [10] εργάσιμες ημέρες από την λήξη της προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

4.4. Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός από τους προαναφερόμενους δε γίνονται δεκτές.

4.5. Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων που εκδίδονται δεν είναι δυνατόν να προσβληθούν με άλλο οιασδήποτε φύσεως νομικό μέσο.

4.6. Οι ενστάσεις κατατίθενται αποκλειστικά και μόνο, γραπτώς στην έδρα της Αναθέτουσας Αρχής και λαμβάνουν αριθμό Πρωτοκόλλου, που αποδεικνύει το νομότυπο και εμπρόθεσμο αυτών, εντός του εργασίμου ωραρίου της Αναθέτουσας, ήτοι μεταξύ 09:00 έως 17:00.

4.7. Οποιοσδήποτε άλλος τρόπος υποβολής ενστάσεων θεωρείται απαράδεκτος.

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

5.1. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει με βάση τη χαμηλότερη τιμή.

5.2. Η επιλογή Αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού θα γίνει με απόφαση της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ.

5.3. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει από τον προσφέροντα στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός εύλογης προθεσμίας από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφής ειδοποίησης σε αυτόν, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π.δ. 60/2007 (βλ. και Παράρτημα Α’ υπό 4.i.) ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας.

β) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

γ) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.

δ) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

5.4. Στην περίπτωση αυτή, εάν περάσει άπρακτη η παραπάνω προθεσμία χωρίς ο Ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την υπογραφή της σύμβασης, η Αναθέτουσα ΑΜΚΕ μπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης.

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου στον οποίο τελικώς νομίμως και εγκύρως κατεκυρώθη το έργο, υπογράφεται ιδιωτικό συμφωνητικό , σύμφωνα με τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύμβασης από τους υποψηφίους μαζί με τις προσφορές τους δε δημιουργεί καμία δέσμευση για την Αναθέτουσα ΑΜΚΕ.

Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητά από τη σύμβαση και τα παραρτήματά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόμενοι/ αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερμηνεία της λαμβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα Προκήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονομική προσφορά του Αναδόχου.

Στο Παράρτημα Δ’ της παρούσας επισυνάπτεται το σχέδιο της σύμβασης που θα καταρτισθεί μεταξύ της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ και του Αναδόχου.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ο Φάκελος αυτός εκτός της Τεχνικής Προσφοράς, περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά που υποβάλλει υποχρεωτικά. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι:

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος – υποβολής προσφοράς στο διαγωνισμό, υπογεγραμμένο (κατά περίπτωση) από:
 • το διαγωνιζόμενο φυσικό πρόσωπο, ή
 • το νόμιμο εκπρόσωπο του διαγωνιζόμενου νομικού προσώπου, ή
 • τους νομίμους εκπροσώπους όλων των κοινοπρακτούντων ή συμμετεχόντων σε ένωση ή τον από κοινού ορισθέντα με ιδιωτικό έγγραφο κοινό εκπρόσωπο.
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι αποδέχεται τους όρους του παραρτήματος Β’.
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:
 • Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας προκήρυξης.
 • Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε πλήρη γνώση.
 • Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου ή τη συνολική ποσότητα μιας εκ των δύο κατηγοριών.
 • Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.
 • Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του σχετικό με οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας ΑΜΚΕ για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισμού.
 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς του:

i. Δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωματώθηκε με το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε με το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας.
ii. Δεν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση.
iii. Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα.
iv. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειμένου του έργου και συνέταξε την προσφορά σύμφωνα με τους όρους της παρούσας προκήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή.
v. Παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Οργάνωσης, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της υπαναχώρησής της.
vi. Ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

 1. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία ο υποψήφιος Ανάδοχος να δηλώνει ότι:

i. Η ισχύς της προσφοράς του θα είναι σαράντα πέντε (45) ημέρες από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
ii. Η αποστολή προσφοράς από τον προσφέροντα έχει την έννοια ότι ο προσφέρων αποδέχεται τις αρχές λειτουργίας της Αναθέτουσας Οργάνωσης, και τον κώδικα δεοντολογίας προμηθευτών των Ηνωμένων Εθνών (https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct) που στρέφεται κατά της παιδικής εργασίας, σέβεται και προασπίζει τα δικαιώματα του παιδιού και τα εργασιακά δικαιώματα.

 1. Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με εκπρόσωπό του.

Σε περίπτωση Ένωσης / Κοινοπραξίας που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται για κάθε μέλος.
Τα Νομικά Πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριμένα:
Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε και Ε.Π.Ε:

 • ΦΕΚ σύστασης,
 • Αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού με το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δημοσιευτεί όλες οι μέχρι σήμερα τροποποιήσεις αυτού ή αντίγραφο κωδικοποιημένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) συνοδευόμενο από το ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.
 • ΦΕΚ στο οποίο έχει δημοσιευτεί το πρακτικό ΔΣ ή απόφαση των εταίρων περί εκπροσώπησης του νομικού προσώπου,
 • Πρακτικό Δ.Σ περί έγκρισης συμμετοχής στο διαγωνισμό, στο οποίο μπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή Προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα την Προσφορά και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα του διαγωνισμού και ορίζεται συγκεκριμένα άτομο ως αντίκλητος,
 • Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί τροποποιήσεων του καταστατικού / μη λύσης της εταιρείας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρείς (3) μήνες πριν από την ημερομηνία υποβολής Προσφορών.

Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε:

 • Αντίγραφο του καταστατικού με όλα τα μέχρι σήμερα τροποποιητικά, ή κωδικοποιημένο καταστατικό
 • Πιστοποιητικά αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των τροποποιήσεων του καταστατικού.

Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλλουν  βεβαίωση έναρξης εργασιών, από την οποία θα προκύπτει συναφής με το αντικείμενο επιχειρηματική δραστηριότητα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΖΗΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ  ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

 • Desktop: Ελάχιστες Προδιαγραφές
  Ποσότητα: 14
  Επεξεργαστής: Intel Core i3 4130
  Μνήμη Ram 4GB
  Σκληρός δίσκος ΗDD SSD 120 GB
  Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Professional Ελληνικά
  Ενσύρματα Mouse & Keyboard
  Οθόνη:  21 1080p
  Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη Intel

 

 • Laptops : Ελάχιστες Προδιαγραφές
  Ποσότητα: 14
  Οθόνη:15.6″ LED-backlit LCD
  CPU: Intel Core i3 6006U
  Μέγεθος μνήμης:4 GB
  Χωρητικότητα: 500 GB
  Κάρτα γραφικών: Ενσωματωμένη Intel
  Λειτουργικό σύστημα: Windows 10 Professional Ελληνικά

Παράδοση: Αθήνα – Πετράλωνα
Εγγυήση: Με βάση την κείμενη Ελληνική Νομοθεσία

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της τεχνικής προσφοράς – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και το περιεχόμενό της.

Ημερομηνία:
Όνομα/Επώνυμο:
Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’
ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ / ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΣΥΜΠΕΡ. ΦΠΑ) /  ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ
 €   €   €   €

 

Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της τεχνικής προσφοράς – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ και το περιεχόμενό της.

Ημερομηνία:
Όνομα/Επώνυμο:
Υπογραφή:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Στην Αθήνα σήμερα την ………………… μεταξύ αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………………………………… που εδρεύει στη …………………………… επί της …………………………, με ΑΦΜ ………………….. ΔΟΥ ……………………. και εκπροσωπείται νομίμως από τον/τους ……………………………………, καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ και αφετέρου της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ) με την επωνυμία ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη,  και με διακριτικό τίτλο « ΜΕΤΑδραση», η οποία έχει τη μορφή Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης και η οποία  εδρεύει στο Δήμο Ταύρου Αττικής και επί της οδού  25η Μαρτίου, αριθ. 7, 17778, με ΑΦΜ 997777147, ΔΟΥ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από την Πρόεδρο του Δ.Σ. της κ. Μαρία – Δάφνη Παππά, καλούμενη εφ’ εξής στο παρόν χάριν συντομίας ο ΠΕΛΑΤΗΣ, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

 

Άρθρο 1° Περιγραφή ειδών — Ποσότητα — Παραγγελίες ειδών
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ οφείλει να προσφέρει τις υπηρεσίες στη ΜΕΤΑδραση στα είδη του πρώτου/δεύτερου είδους, ……………… από τα αναφερόμενα στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ, που επισυνάπτεται στην παρούσα σύμβαση ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης.
Άρθρο 2° Ποιότητα και Τεχνικές Προδιαγραφές
Οι προσφερόμενες υπηρεσίες θα είναι αυτές ακριβώς που αναφέρονται στον επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β,   ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Άρθρο 3° Τιμές ειδών – Αναπροσαρμογή τιμών
Οι τιμές των υπηρεσιών θα είναι οι αναγραφόμενες στον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του Προμηθευτή που επισυνάπτεται ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ του παρόντος συμφωνητικού. Οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σταθερές για όλη την διάρκεια της σύμβασης και δεν υπόκεινται σε αναθεώρηση ή αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία.
Άρθρο 4° Πληρωμή
Η  εξόφληση των τιμολογίων θα πραγματοποιείται από την ΜΕΤΑδραση το αργότερο εντός 30 ημερών από την ημερομηνία τιμολόγησης.
Άρθρο 5° Απαγόρευση υποκατάστασης
Ο Προμηθευτής δεν επιτρέπεται να υποκατασταθεί από άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την εκτέλεση της σύμβασης ούτε να εκχωρήσει σε τρίτο, μέρος ή το σύνολο των συμβατικών του υποχρεώσεων. Σε αντίθετη περίπτωση η ΜΕΤΑδραση δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή.
Άρθρο 6° Λύση σύμβασης
Η σύμβαση λύεται κατόπιν καταγγελίας της από την ΜΕΤΑδραση λόγω υπαιτιότητας του Προμηθευτή. Ανεξάρτητα από άλλες προβλέψεις της σύμβασης, λόγοι υπαιτιότητας του Προμηθευτή θεωρείται ότι συντρέχουν ιδίως εάν ο Προμηθευτής δεν προμηθεύει και παραδίδει τα παραγγελλόμενα είδη/υπηρεσίες, δεν τηρεί τους προβλεπόμενους χρόνους παράδοσης, προμηθεύει και παραδίδει είδη/υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, δεν αντικαθιστά τυχόντα ελαττωματικά είδη τα οποία η ΜΕΤΑδραση έχει αρνηθεί να παραλάβει και γενικά δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του ή παραβιάζει οποιονδήποτε όρο της παρούσας της σύμβασης. Η ΜΕΤΑδραση, πριν προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης θα ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή για τους λόγους και την πρόθεση της να καταγγείλει την σύμβαση, θέτοντας την άμεσα απορριπτέα?. Εάν παρόλα αυτά ο Προμηθευτής δεν συμμορφωθεί εντός 5 εργάσιμων ημερών, η ΜΕΤΑδραση δικαιούται να προχωρήσει στην καταγγελία της σύμβασης και στην κήρυξη του Προμηθευτή έκπτωτου.
Σε περίπτωση καταγγελίας της σύμβασης, οφείλεται στον Προμηθευτή μόνο το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της προμήθειας που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει παραδοθεί ή δεν έχει παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.
Άρθρο 7° Ισχύς – Διάρκεια Σύμβασης
Η παρούσα σύμβαση τίθεται σε ισχύ, με την υπογραφή της. Η διάρκεια της σύμβασης είναι 12 (δώδεκα) μήνες. Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς την διάρκεια αυτή για ένα ακόμα μήνα. Η παράταση αυτή είναι υποχρεωτική για τον Προμηθευτή εφόσον η ΜΕΤΑδραση του γνωστοποιήσει εγγράφως την πρόθεση της να παρατείνει την συνεργασία.
Άρθρο 8° Εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι – Αλληλογραφία
Αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα ορίσουν τους  εκπροσώπους τους οι οποίοι θα ενεργούν στο όνομα και για λογαριασμό τους κατά την εκτέλεση της σύμβασης και οι οποίοι θα υπογράφουν την αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Τυχούσα αλλαγή εκπροσώπου θα γνωστοποιείται εκ των προτέρων εγγράφως στο άλλο συμβαλλόμενο μέρος.
Στους ως άνω εκπροσώπους θα απευθύνεται και η αλληλογραφία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών στη διεύθυνση τους που αναγράφεται στη σύμβαση.
Η επικοινωνία της ΜΕΤΑδρασης με τον Προμηθευτή θα γίνεται με επιστολές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οι οποίες θα αποστέλλονται στον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο του Προμηθευτή.
Άρθρο 9° Επίλυση Διαφορών
Σε περίπτωση που ανακύψουν διαφωνίες μεταξύ της ΜΕΤΑδρασης και του Προμηθευτή κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να επιλύσουν τα θέματα με καλή πίστη και σε πνεύμα συνεργασίας. Κατά τόπο αρμόδια για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς δεν επιλυθεί κατά τα ανωτέρω, είναι τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο 10° Λοιποί Όροι
Η σύμβαση αποτελείται από τα παρακάτω τεύχη και στοιχεία, τα οποία ορίζονται ως συμβατικά, συνυπογράφονται από τα μέρη, αποτελούν ένα ενιαίο σύνολο και η σειρά ισχύος αυτών σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ τους έχει ως ακολούθως:
α) η παρούσα Σύμβαση Ανάθεσης , με τον επισυναπτόμενο ως ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του Συμφωνητικού αυτού.
β) η Προκήρυξη του Διαγωνισμού με αρ. απόφασης 1/22/09/2017
Η σύμβαση είναι δυνατόν να τροποποιηθεί μόνον εγγράφως με την κοινή συμφωνία των μερών.

Sharing is caring