fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ
Metadrasi - METAdrasi call 3

Ζητείται πτυχιούχος εκπαιδευτικός για τη διδασκαλία Ελληνικών και κοινωνικών/επαγγελματικών δεξιοτήτων στη Χίο

Metadrasi - METAdrasi call 3

 

Η ΜΕΤΑδραση είναι μία βραβευμένη για το έργο της Ανθρωπιστική Οργάνωση που επιδιώκει με τις δράσεις της να καλύψει κρίσιμα κενά στην υποδοχή και ένταξη προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Από το 2010 που ιδρύθηκε, έχει αναπτύξει πρωτοπόρες δράσεις, οι οποίες εστιάζουν στους ακόλουθους τομείς: της διερμηνείας και της κοινωνικής διαμεσολάβησης, της προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων και των άστεγων ανηλίκων, της υποστήριξης ευάλωτων ομάδων, της εκπαίδευσης και της ένταξης.  

Τίτλος Θέσης: Εκπαιδευτικός 
Σημείο απασχόλησης: Χίος  

 
Η ΜΕΤΑδραση αναζητά πτυχιούχο εκπαιδευτικό για τη διδασκαλία Ελληνικών και κοινωνικών/επαγγελματικών δεξιοτήτων στο πλαίσιο προγράμματος μη τυπικής εκπαίδευσης ενηλίκων στη Χίο.  

Η θέση αφορά πλήρη απασχόληση για τη διδασκαλία Ελληνικών και δεξιοτήτων κοινωνικών/επαγγελματικών σε ενήλικες. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο που χρησιμοποιεί η ΜΕΤΑδραση στη Χίο. 

 Τα καθήκοντα θέσης συμπεριλαμβάνουν: 

 • Διδασκαλία ελληνικών και κοινωνικών/επαγγελματικών δεξιοτήτων και κάλυψη της διδακτέας ύλης στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως ορίζονται από το πρόγραμμα σπουδών
 • Καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων που διδάσκουν, με βάση τις ανάγκες των μαθητών και τις απαιτήσεις του γνωστικού αντικειμένου
 • Συνεργασία με τους μαθητές, για την ανάπτυξη κλίματος αλληλοσεβασμού, εκτίμησης και επικοινωνίας 
 • Επιτήρηση των μαθητών μέσα στην τάξη και στον προαύλιο χώρο, όποτε απαιτείται
 • Διόρθωση των εργασιών των μαθητών καθώς και αξιολόγηση του επιπέδου και της προόδου τους
 • Συμπλήρωση αρχείου ποιοτικής καταγραφής 
 • Αναπλήρωση άλλων εκπαιδευτικών σε περίπτωση απουσίας, στο πλαίσιο του εβδομαδιαίου προγράμματος
 • Συμμετοχή στις συναντήσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού  
 • Τήρηση καθημερινού παρουσιολογίου μαθητών
 • Διασφάλιση τήρησης των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορονοϊού 

 

Απαιτούμενα προσόντα: 

 • Πτυχίο Φιλολογίας, Ιστορικού Αρχαιολογικού, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας (ΦΠΨ) ή αντίστοιχο πτυχίο. 
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προϋπηρεσίας στην εκπαίδευση ενηλίκων 
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας 
 • Ικανότητα προσαρμογής διδακτέας ύλης στις ανάγκες των μαθητών 
 • Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού και ευελιξίας 
 • Συνέπεια στην εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης και ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών 
 • Ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας σε ομάδα 
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ 

 

Επιπλέον συνεκτιμώνται: 

 • Άμεση διαθεσιμότητα 
 • Μόνιμη κατοικία στη Χίο  
 • Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό/προσφυγικό 
 • Διδακτική εμπειρία με ενήλικες πρόσφυγες 
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων (ή επιμόρφωση στις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων) ή στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 
 • Γνώση μίας ή περισσότερων από τις γλώσσες των μαθητών (αραβικά, φαρσί, γαλλικά) 

 

Child Safeguarding Policy: level 2 

Υποβολή δικαιολογητικών: 
Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και επιστολή ενδιαφέροντος μέσω email στο hr@metadrasi.org, αναγράφοντας στο θέμα: ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΧΙΟΣ, έως τις  16/11/2022. 

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

Sharing is caring