fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Κατάρτιση και πιστοποίηση διερμηνέων

Κατάρτιση και πιστοποίηση διερμηνέων

Από τον Μάρτιο του 2011 έως και σήμερα, η ΜΕΤΑδραση παρείχε υπηρεσίες διερμηνείας σε περίπου 191.756 περιπτώσεις (βλ στατιστικά) κυρίως στις αρμόδιες αρχές ασύλου (Αστυνομικές Διευθύνσεις και Υποδιευθύνσεις και Επιτροπές Προσφυγών). Οι  διερμηνείς  παρείχαν τις υπηρεσίες τους, είτε μέσω φυσικής παρουσίας (μέσω τοπικής εγκατάστασης σε σημεία εισόδου/ εξόδου ή μέσω πραγματοποίησης αποστολών σε σημεία της περιφέρειας) είτε εξ αποστάσεως, μέσω συστήματος τηλεδιάσκεψης. Καλύπτοντας τις ανάγκες διερμηνείας όλων των αρμόδιων αρχών για την εξέταση αιτημάτων ασύλου σε πρώτο και δεύτερο βαθμό, η ΜΕΤΑδραση έχει αναλάβει την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας στο πλαίσιο των παρακάτω προγραμμάτων που υλοποιεί σε συνεργασία με τους ακόλουθους φορείς:

  • UK Boarder Agency/Asylum Management in Greece. UKBA/AMG: Διαχείρηση Ασύλου στην Ελλάδα. Συνεργαζόμενος φορέας:  Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Από τον Ιούνιο του 2010 έως σήμερα, η ΜΕΤΑδραση συνεργάζεται με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Διαχείριση Ασύλου στην Ελλάδα». Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος 10-15 διερμηνείς παρέχουν υπηρεσίες διερμηνείας στους Νομικούς Συμβούλους της Ύπατης Αρμοστείας σε σημεία εισόδου/εξόδου (Σάμο, Χίο, Λέσβο, Δωδεκάνησα, Πάτρα και Κρήτη), καθώς και σε έκτακτες αποστολές κυρίως στον Έβρο και την Ηγουμενίτσα, αλλά και σε άλλα σημεία (Πάρο, Κέρκυρα, Λευκάδα κ.α).

  •  Asylum Reform in Greece, Provision of Interpretation services for the asylum procedure/ Αναμόρφωσης Συστήματος Ασύλου, Υπηρεσίες Διερμηνείας για τη Διαδικασία Ασύλου.Συνεργαζόμενοι φορείς: Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, Αρμόδιες Αρχές εξέτασης ασύλου.

Στο πλαίσιο του “Ελληνικού Σχεδίου Δράσης για τη Διαχείριση της Μετανάστευσης και της Αναμόρφωσης του Ασύλου”, της εθνικής στρατηγικής για την αναμόρφωση του συστήματος ασύλου,  η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για του Πρόσφυγες, με την αρωγή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει αναλάβει την προώθηση δράσεων στήριξης των ελληνικών αρχών για τη δημιουργία νομικών και πρακτικών δομών με σκοπό την αντιμετώπιση των σοβαρών προβλημάτων του συστήματος ασύλου, μεταξύ των οποίων και η παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών διερμηνείας.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΜΕΤΑδραση ως επιχειρησιακός εταίρος της Ύπατης Αρμοστείας, υπεύθυνος για την εφαρμογή (implementing partner), έχει αναλάβει την διάθεση, εποπτεία και αξιολόγηση ειδικά εκπαιδευμένων διερμηνέων στις Αρχές Εξέτασης Αιτημάτων Ασύλου στον πρώτο και δεύτερο βαθμό της διαδικασίας ασύλου, στην περιοχή της Αττικής, όπου και εντοπίζεται ο μεγαλύτερος όγκος αιτημάτων ασύλου.

Πιο συγκεκριμένα η ΜΕΤΑδραση παρέχει υπηρεσίες διερμηνείας:

α) στην Αστυνομική Διεύθυνση Αλλοδαπών Αττικής
β) στο Τμήμα Ασφαλείας Αερολιμένα Αθηνών
γ) στις Επιτροπές Προσφυγών

  • Mayday : Ευάλωτες ομάδες και διερμηνείαΧρηματοδότηση: Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσφύγων (ΕΤΠ),  Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Συνεργαζόμενοι φορείς: Αρμόδιες Αρχές εξέτασης ασύλου εκτός Αττικής.

Παροχή υπηρεσιών διερμηνείας σε όλες τις Αρμόδιες Αρχές Ασύλου εκτός Αττικής (12)  (Σάμο, Χίο, Λέσβο, Ρόδο, Λέρο, Ηράκλειο, Θες/νίκη (2), Ιωάννινα, Βόλο, Ορεστιάδα, Πάτρα) σε όλες τις συνεντεύξεις ασύλου στις Αστυνομικές Διευθύνσεις/Υποδιευθύνσεις των προαναφερόμενων σημείων. Επίσης καλύπτονται και επείγουσες ανάγκες διερμηνείας και άλλων αστυνομικών διευθύνσεων που έχουν σημαντικό αριθμό αιτημάτων ασύλου. Να σημειώσουμε ότι ένας από τους κυριότερους λόγους μη διενέργειας συνεντεύξεων στα συγκεκριμένα σημεία εισόδου ήταν η έλλειψη διερμηνείας.

Με στόχο την ορθολογική αξιοποίηση ανθρωπίνου δυναμικού και πόρων, η ΜΕΤΑδραση αποφάσισε να αξιοποιήσει την νέα τεχνολογία εγκαθιστώντας «σύστημα τηλεδιάσκεψης» στις 12 προαναφερόμενες αρμόδιες Υποδιευθύνσεις και Διευθύνσεις Ασφαλείας που εξετάζουν αιτήματα ασύλου εκτός Αττικής. Η εγκατάσταση του συστήματος τηλεδιάσκεψης αποτελεί μία σημαντική συμβολή και καινοτομία σε μία εθνική προσπάθεια βελτίωσης της διαδικασίας εξέτασης αιτημάτων ασύλου, όπου ο αποτελεσματικός και οργανωμένος τρόπος παροχής διερμηνείας από την Οργάνωση μας αποτελεί θετικό παράδειγμα αντιμετώπισης χρόνιων προβλημάτων.

Από τις 18/9/2014 έως τις 2/11/2014, η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”, το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου περιόδου 2009-2014 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας με φυσική παρουσία καθώς και μέσω του συστήματος τηλεδιάσκεψης.

Από τις 24/11/2014 έως τις 23/3/2015, η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη”. Το Έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος 2 με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και αφορούσε στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας μέσω φυσικής παρουσία και συστήματος τηλεδιάσκεψης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, για την εξυπηρέτηση 3.400 αιτούντων διεθνή προστασία.

Από την 1/4/2015 και με ορίζοντα υλοποίησης έως τις 30/4/2016, η ΜΕΤΑδραση ανέλαβε την υλοποίηση του έργου “Παροχή Υπηρεσιών Διερμηνείας και Μετάφρασης στην Υπηρεσία Ασύλου και στην Αρχή Προσφυγών του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης”. Το Έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος 2 με τίτλο: «Ανάπτυξη των δυνατοτήτων διαχείρισης των εθνικών συστημάτων ασύλου και της μετανάστευσης» το οποίο συγχρηματοδοτείται κατά 85% από πόρους του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 2014 και κατά 15% από πόρους του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών διερμηνείας μέσω φυσικής παρουσίας και συστήματος τηλεδιάσκεψης, καθώς και στην παροχή υπηρεσιών μετάφρασης, με σκοπό την εξυπηρέτηση 16.750 αιτούντων διεθνή προστασία.