fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Υποβολή Προσφορών για παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για πέντε (5) διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα

Υποβολή Προσφορών για παροχή υπηρεσιών πολιτικού μηχανικού για πέντε (5) διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη ενδιαφέρεται να αναθέσει σε Πολιτικούς Μηχανικούς την έκδοση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών/εγγράφων καταλληλότητας που αφορούν στα διαμερίσματα που μισθώνει στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή των ανωτέρω υπηρεσιών έως και τις 15 Μαΐου 2020 σε μία από τις δύο (2) ή και στις δύο (2) κατηγορίες.

Πληροφορίες:
Τμήμα Προμηθειών: 
procurement@metadrasi.org
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 214 1008700 (εσωτ. 335 & 336 & 334 – Αργυρώ Φιάσκα, Ευγενία Βουλγαράκη, Μαριάννα Καπή)

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την ανάθεση σε Πολιτικούς Μηχανικούς αναφορικά με την έκδοση βεβαιώσεων/πιστοποιητικών/εγγράφων καταλληλότητας των διαμερισμάτων που μισθώνει η Οργάνωση στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα.

1.2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή (συντελεστής βαρύτητας 70%.) και η χρονική διάρκεια παράδοσης του έργου (συντελεστής βαρύτητας 30%)

1.3. Τεχνικές προδιαγραφές:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α΄ – τρία (3) διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη

Προμήθεια υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού που αφορούν σε βεβαιώσεις/πιστοποιητικά/έγγραφα καταλληλότητας των τριών (3) διαμερισμάτων που λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας.

Ζητείται από Πολιτικό Μηχανικό να παραδώσει σε φυσική αλλά και ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι για κάθε ένα από τα διαμερίσματα:

  1. To έντυπο βεβαίωσης πολιτικού μηχανικού αναφορικά με την καταλληλότητα και τήρηση όλων των απαιτούμενων κτιριακών και λειτουργικών προδιαγραφών των διαμερισμάτων, που λειτουργεί ως υπόδειγμα, συμπληρωμένο σωστά για κάθε ένα από τα τρία (3) διαμερίσματα (το συγκεκριμένο υπόδειγμα, με τίτλο Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού βρίσκεται ως υπερσύνδεση παρακάτω)
  2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και κάτοψη ορόφου. Σε περίπτωση που η Πολεοδομία δεν μπορεί να χορηγήσει την οικοδομική άδεια ή την κάτοψη (λόγω απώλειας φακέλου ή κάποιου άλλου λόγου) θα πρέπει να δοθεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την Πολεοδομία και ο μηχανικός να συντάξει κάτοψη του διαμερίσματος στην οποία θα περιλαμβάνει δήλωση – βεβαίωση του μηχανικού για χώρο κύριας χρήσης.

 Οι περιοχές των διαμερισμάτων αποτυπώνονται παρακάτω:
1) Τ.Κ. 54646, Θεσσαλονίκη2) Τ.Κ. 54645, Θεσσαλονίκη3) Τ.Κ. 54643, Θεσσαλονίκη 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β’ – δύο (2) διαμερίσματα στα Ιωάννινα

Προμήθεια υπηρεσιών Πολιτικού Μηχανικού που αφορούν σε βεβαιώσεις/πιστοποιητικά/έγγραφα καταλληλότητας των δύο (2) διαμερισμάτων που λειτουργούν υπό την ευθύνη της Αναθέτουσας.

Ζητείται από Πολιτικό Μηχανικό να παραδώσει σε φυσική αλλά και ηλεκτρονική μορφή τα κάτωθι για κάθε ένα από τα διαμερίσματα:

  1. To έντυπο βεβαίωσης πολιτικού μηχανικού αναφορικά με την καταλληλότητα και τήρηση όλων των απαιτούμενων κτιριακών και λειτουργικών προδιαγραφών των διαμερισμάτων, που λειτουργεί ως υπόδειγμα, συμπληρωμένο σωστά για κάθε ένα από τα δύο (2) διαμερίσματα (το συγκεκριμένο υπόδειγμα, με τίτλο Βεβαίωση Πολιτικού Μηχανικού βρίσκεται ως υπερσύνδεση στην ανάρτηση του διαγωνισμού στον ιστότοπο της Οργάνωσης)
  2. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας και κάτοψη ορόφου. Σε περίπτωση που η Πολεοδομία δεν μπορεί να χορηγήσει την οικοδομική άδεια ή την κάτοψη (λόγω απώλειας φακέλου ή κάποιου άλλου λόγου) θα πρέπει να δοθεί η αντίστοιχη βεβαίωση από την Πολεοδομία και ο μηχανικός να συντάξει κάτοψη του διαμερίσματος στην οποία θα περιλαμβάνει δήλωση – βεβαίωση του μηχανικού για χώρο κύριας χρήσης.

 Οι περιοχές των διαμερισμάτων αποτυπώνονται παρακάτω:

1) Τ.Κ. 45221, Ιωάννινα

2) Τ.Κ. 54221, Ιωάννινα

1.4. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: Παρασκευή 15 Μαΐου 2020

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring