fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Πρόσκληση αποστολής προσφορών για μετακινήσεις με λεωφορεία για τις ανάγκες δράσης της ΜΕΤΑδρασης

Προσφορές για μετακινήσεις με λεωφορεία για τις ανάγκες δράσης της ΜΕΤΑδρασης

1)      Οικονομικές προσφορές για μίσθωση πούλμαν για άνω των 20 ατόμων:
Εκτιμώμενες διαδρομές:
Αθήνα (Πειραιάς)- Θεσσαλονίκη (κέντρο & Αεροδρόμιο)
Θεσσαλονίκη- Αθήνα
Θεσσαλονίκη- Δράμα
Θεσσαλονίκη- Καβάλα
Ορεστιάδα- Θεσσαλονίκη
Αθήνα- Ιωάννινα

Τα δρομολόγια είναι ενδεικτικά ώστε να μπορέσουν να βασιστούν οι προσφορές σε αυτά. Οι προσφορές δεν χρειάζεται να είναι δεσμευτικές καθώς τα δρομολόγια αλλάζουν ανάλογα με τις ανάγκες της δράσης.

2)      Ζητούμε εταιρείες που μπορούν να εγγυηθούν ασφάλεια για την μεταφορά ανηλίκων και προσωπικού, επαγγελματισμό και ευαισθησία. Τα οχήματα να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

3)      Ο ανάδοχος θα πρέπει να επιδείξει ευελιξία λόγω του ότι τα δρομολόγια συνεχώς μεταβάλλονται.

Πληροφορίες:
Τμήμα Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για μετακινήσεις με λεωφορεία για τις ανάγκες δράσης της ΜΕΤΑδρασης έως τις 3 Σεπτεμβρίου.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για μετακινήσεις με λεωφορεία για τις ανάγκες δράσης της ΜΕΤΑδρασης.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, η ποιότητα και η ασφάλεια.
1.3. Χρόνος λήξης υποβολής προσφορών: Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147- ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών
τηλ 2141008700
fax 2104831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3 Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανοµής και εν γένει ότι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.
4.7. Εξόφληση με την παράδοση του έργου.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδράσης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα οχήματα να είναι σε καλή κατάσταση και να πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας.

Sharing is caring