fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διαγωνισμό για χαρτί φωτοτυπικού

Ημερομηνία Δημοσίευσης: 7 Νοεμβρίου 2018 – Ημερομηνία Αξιολόγησης: 12 Νοεμβρίου 2018

Η «ΜΕΤΑδραση», αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προσφορές για χαρτί φωτοτυπικού.

ΑΡΘΡΟ 1
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
1.1. Αντικείµενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για χαρτί φωτοτυπικού.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης αποτελεί η χαµηλότερη τιµή, η ποιότητα και η δυνατότητα πίστωσης 30 ημερών.

ΑΡΘΡΟ 2
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
ΜΕΤΑδραση – Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ 997777147 – ΔΟΥ ΣΤ’ Αθηνών
Τηλ: 2141008700
Fax: 2104831611

ΑΡΘΡΟ 3
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν εµπορική δραστηριότητα, συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.3. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του προμηθευτή πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα προμηθεύσει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.4. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προμηθευτής οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.5. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, εκτός Φ.Π.Α., όπως π.χ. έξοδα συσκευασίας, μεταφοράς και διανοµής και εν γένει ότι προβλέπεται για παράδοση στον τόπο και χρόνο που προβλέπεται στην πρόσκληση.
4.6. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.
4.7. H πληρωμή του τιμολογίου θα γίνει με την υπογραφή του Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης.

ΑΡΘΡΟ 5
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 6
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
80 gr βάρος & ξεχωριστά 100 gr για έγχρωμες εκτυπώσεις
Ποσότητα 500-600 κουτιά των 5 πακέτων ενδεικτικά το χρόνο
Ξεχωριστές προσφορές για χαρτί Α3, Α4 και Α5
1.000 των 120 gr, 2.000 των 160gr και 1.000 των 200 gr (premium quality πχ. Fabriano)

Sharing is caring