fbpx
ΣΤΕΙΛΕ ΜΑΣ EMAIL info[at]metadrasi.org
ΤΗΛΕΦΩΝΗΣΕ ΜΑΣ (+30) 214 100 8700
ΚΑΝΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΠΑΚΕΤΟ ΥΠΟΔΟΧΗΣ) ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Η ΜΕΤΑΔΡΑΣΗ – Δράση για τη Μετανάστευση και την Ανάπτυξη, με αριθμό ΓΕΜΗ 146990901000, είναι μια Οργάνωση της Κοινωνίας των Πολιτών, η οποία ιδρύθηκε το 2010 με πρωταρχικό σκοπό να καλύψει μακροχρόνια κενά στην υποδοχή και ένταξη των προσφύγων και μεταναστών στην Ελλάδα. Εξειδικεύεται στον τομέα της διερμηνείας, καθώς και στην προστασία των ασυνόδευτων παιδιών.

Η ΜΕΤΑδραση ενδιαφέρεται να αναθέσει σε εταιρεία – νομικό – φυσικό πρόσωπο την προμήθεια ειδών ένδυσης (Πακέτο Υποδοχής) για τους ωφελούμενους της Δομής Σάμου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, υποβάλλοντας οικονομική προσφορά για την παροχή της ανωτέρας προμήθειας έως και τις 10 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00.

Πληροφορίες Τμήματος Προμηθειών: procurement@metadrasi.org

Τηλέφωνο επικοινωνίας:6908091412,214 1008700 (εσωτ. 268, Σαλπιγγίδης Μιχάλης).

ΑΡΘΡΟ 1 – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι η υποβολή προσφορών για την προμήθεια 20 πακέτων υποδοχής, τα οποία θα αποτελούνται από είδη ένδυσης. Οι τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας και η περιγραφή των ειδών παρατίθενται στο άρθρο 4 της παρούσας πρόσκλησης.
1.2. Κριτήριο κατακύρωσης: Η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή.
1.3. Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των προσφορών: 10 Νοεμβρίου 2023, στις 17:00.
1.4. Χρόνος έναρξη συνεργασίας: Άμεσα, κατόπιν συνεννόησης με την τον ανάδοχο.
1.5. Οι ζητούμενες προμήθειες θα παραγγέλνονται μέχρι τις 31 Ιουλίου 2023.
1.6. Οι αναφερόμενες ποσότητες είναι ενδεικτικές και σε καμία περίπτωση δεσμευτικές.

ΑΡΘΡΟ 2 – ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ
Επωνυμία: ΜΕΤΑδραση- Δράση για τη Μετανάστευση & την Ανάπτυξη
Δραστηριότητα: Υπηρεσίες Κοινωνικής Αρωγής για Πρόσφυγες και Μετανάστες που παρέχονται από Οργανισμούς για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα
Διεύθυνση: 25ης Μαρτίου 7, Ταύρος, Τ.Κ. 177 78
Α.Φ.Μ.: 997777147- ΔΟΥ Α’ Αθηνών
Τηλ: 214 1008700
Fax: 210 4831611

ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
(β) Ενώσεις προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά.
(γ) Κοινοπραξίες προμηθευτών, εφόσον ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείμενο της παρούσας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
Τα ζητούμενα είδη θα παραδίδονται σε προκαθορισμένα ΣΕΤ (Πακέτο Υποδοχής).

Κάθε ΣΕΤ θα αποτελείται από τα παρακάτω είδη:

 1. Οχτώ (8) σετ εσωρούχων, με επιλογή από τα παρακάτω
  – Εσώρουχα, ανδρικό, σλιπ
  Εσώρουχο, ανδρικό, μπόξερ
  1. Σετ εσωρούχων, γυναικεία, σλιπ με στηθόδεσμο
 2. Πέντε (5) είδη συνολικά, με επιλογή από τα παρακάτω:
  Μπλουζάκι, κοντομάνικο
  Πουκάμισο, λεπτό/ελαφρύ
  – Μπλούζα, λεπτή, μακρυμάνικη
 3. Τρία (3) παντελόνια, με επιλογή από τα παρακάτω:
  Παντελόνι, φόρμα
  Παντελόνι, κοντό (σορτς, βερμούδα)
  – Φούστα
 4. Τρία (3) είδη συνολικά, με επιλογή από τα ακόλουθα
  Μπλούζα, φούτερ, ζεστή
  Πουλόβερ
  – Χειμωνιάτικο πανωφόρι (μπουφάν), ζεστό, αδιάβροχο
 5. Δύο (2) σετ πιτζάμες, με επιλογή από τα παρακάτω
  Πιτζάμες, ανοιξιάτικες/καλοκαιρινές
  – Πιτζάμες, φθινοπωρινές/χειμωνιάτικες
 6. Ένα (1) ζευγάρι παπούτσια, με επιλογή από τα ακόλουθα:
  Παπούτσια ανοιξιάτικα/καλοκαιρινά
  – Παπούτσια φθινοπωρινά/χειμωνιάτικα
 7. Ένα (1) ζευγάρι παντόφλες, με επιλογή από τα ακόλουθα:
  Παντόφλες, ελαφριές
  – Παντόφλες, ζεστές

Τα παραγγελλόμενα είδη θα παραδίδονται εντός 48 ωρών από την επιβεβαίωση της παραγγελίας, με έναν από τους παρακάτω τρόπους:
– Απευθείας παραλαβή από το κατάστημα
– Αποστολή στη Δομή της ΜΕΤΑδρασης στη Σάμο, σε διεύθυνση που θα υποδειχθεί κατόπιν συνεννόησης..

Ο τρόπος παραλαβής θα ορίζεται από τη ΜΕΤΑδραση κατά την επιβεβαίωση της εκάστοτε παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 4 – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ
4.1. Η προσφερόμενη τιµή δίνεται σε ΕΥΡΩ.
4.2. Στην προσφορά θα πρέπει να αναγράφονται ο τρόπος και χρόνος πληρωμής, καθώς και ο λογαριασμός στον οποίο θα πραγματοποιούνται οι πληρωμές.
4.3. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής της τιµής ή που δίνει τιµή σε συνάλλαγμα ή µε ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
4.4. Αποκλείεται αναθεώρηση των τιµών προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου  πέραν του αντιτίµου των ειδών που θα παρέχει βάσει των τιµών της προσφοράς του.
4.5. Σε περίπτωση υποβολής ασυνήθιστα χαµηλής προσφοράς, ο προσφοροδότης οφείλει να παράσχει γραπτώς στην Επιτροπή Προμηθειών τις διευκρινίσεις που θα ζητηθούν από αυτή, για να εκτιμηθεί η σοβαρότητα και η αξιοπιστία της προσφοράς.
4.6. Στην προσφερόμενη τιµή ή στο ποσοστό έκπτωσης περιλαμβάνονται όλες οι τυχόν επιβαρύνσεις, όπως έξοδα αποστολής κ.α., εκτός Φ.Π.Α.
4.7. Προσφορά αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης ή µε αίρεση ή µη σύµφωνη µε ουσιώδεις όρους της πρόσκλησης αυτής, ή ελλιπής, όταν αυτή έχει ξύσµατα, διαγραφές ή προσθήκες, θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Προσφορές µε εναλλακτικές λύσεις δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς µε εναλλακτικές λύσεις, η συγκεκριμένη προσφορά απορρίπτεται στο σύνολό της.

ΑΡΘΡΟ 5 – ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕίδοςΠεριγραφήΚόστος τεμαχίου χωρίς ΦΠΑΚόστος τεμαχίου με ΦΠΑ
  ΕσώρουχαΕσώρουχο, ανδρικό, σλιπ  
Εσώρουχο, ανδρικό, μπόξερ  
Σετ εσωρούχων, γυναικεία, σλιπ με στηθόδεσμο  
  Μπλούζες λεπτέςΜπλουζάκι, κοντομάνικο  
Πουκάμισο, λεπτό/ελαφρύ  
Μπλούζα, λεπτή, μακρυμάνικη  
Παντελόνια / φούστεςΠαντελόνι, φόρμα  
Παντελόνι, κοντό (σορτς, βερμούδα)  
Φούστα  
Μπλούζες ζεστές και μπουφάνΜπλούζα, φούτερ, ζεστή  
Πουλόβερ  
Χειμωνιάτικο πανωφόρι (μπουφάν), ζεστό, αδιάβροχο  
ΠιτζάμεςΠιτζάμες, ανοιξιάτικες/καλοκαιρινές  
Πιτζάμες, φθινοπωρινές/χειμωνιάτικες  
ΠαπούτσιαΠαπούτσια ανοιξιάτικα/καλοκαιρινά  
Παπούτσια φθινοπωρινά/χειμωνιάτικα  
ΠαντόφλεςΠαντόφλες, ελαφριές  
Παντόφλες, ζεστές  

ΑΡΘΡΟ 6
Η ΜΕΤΑδραση διατηρεί το δικαίωμα για λύση της σύμβασης, με έγγραφη ειδοποίηση 15 ημερολογιακών ημερών προς τον Ανάδοχο.

Σε περίπτωση λύσης της σύμβασης, οφείλεται στον Ανάδοχο μόνο η αμοιβή/το τίμημα που αντιστοιχεί στο μέρος της προμήθειας που παραδόθηκε, ενώ κάθε άλλη αξίωση του για μέρος αυτής που δεν έχει παραδοθεί ή δεν έχει παραδοθεί προσηκόντως σύμφωνα με την σύμβαση, όπως και για θετικές ή αποθετικές ζημίες, ρητά αποκλείεται.

ΑΡΘΡΟ 7
Η πολιτική της ΜΕΤΑδρασης ορίζει ότι το προσωπικό της θα ενημερώνει και θα μοιράζεται με τους υποψήφιους ανάδοχους τον Κώδικα Δεοντολογίας του ΟΗΕ για τον τομέα της Προμήθειας (UN Supplier Code of Conduct) και θα τους ενθαρρύνει να τον αποδέχονται δια της υπογραφής.

Sharing is caring